Lectures offered Lectures offered The front page of this website The front page of this website Curriculum Vitae Publications Contact information
a
heading
a

CV (resumé)

Click here for English version

bullet Kort levnedsl鴅
a
a

Cay Dollerup.

CV – ultrakort

 

Free-lance foredragsholder og autoriseret turistfører

                   

Mit levnedsløb er i meget korte træk:

 

@@@@@@@@@@@

 

Mine forældre var danskere, der af forskellige grunde var emigreret til Argentina. Min Far for at undgå Depressionen (ca. 1930) og min Mor efter at hun ved et møde i Tyskland hvor Rudolf Hess var til stede, talte nazismen imod og reaktionen skræmte hende.

De blev gift i Buenos Aires in 1938 og jeg blev født d. 12 november 1939. Siden fik jeg – med 3 års mellemrum – tre brødre til. De tre første af os kom til verden i Argentina.

Anden Verdenskrig var brudt ud i efteråret 1939, og Argentina var neutralt indtil få dage før krigens afslutning. To af min mors brødre gik ind i modstandsbevægelsen og måtte flygte til Sverige, hvor begge blev medlemmer af Den Danske Brigade.

 

Kort tid efter at Verdenskrigen sluttede i Europa overtog diktatoren Juan Peron magten i Argentina og jeg husker at jagere fløj lavt over tagene i Buenos Aires. Peron lod masser af flygtede nazister komme til Argentina, og der blev indført en art pøbelvælde. Min Far fik en bøtte maling hældt ud over sig af nogle peronister, fordi han ikke var partimedlem, mens han var på vej hjem fra sit arbejde. Min Mor så med gru sine to ældste sønner marchere af sted i halen på peronistdemonstrationer.

Mine forældre fik vældig travlt med at komme væk fra landet.

Jeg var den første, der tog af sted. Sammen med min onkel, der var præst ved den danske kirke i Buenos Aires kom jeg ombord på DFDS’s ’Louisiana’. Skibet afgik til Montevideo, hovedstaden i Montevideo, hovedstaden i Uruguay. Der blev vi en måned og den dag i dag husker jeg med glædekonsul Holm og hans børneflok som en familie i hvis skød jeg tilbragte mange gode stunder. Så satte skibet omsider kurs mod Danmark. Min onkel og jeg var de eneste passagerer på båden og spiste med officererne, hvor vi blev vartet op af skibsdrengen Hans. Det tog tredive dage at sejle til Danmark, hvor vi ankom d. 1 september 1946.

 

Jeg havde lært at læse i en skole i Argentina og begyndte min skolegang på Christianshavns skole, hvor jeg boede hos min moster. Det blev hurtigt opdaget, at jeg allerede kunne læse og jeg blev da, mens jeg klamrede mig til alt nagelfast i første klasse og på trappen op til anden, overført til anden klasse. Da min Mor og mine to brødre ankom ved juletid, blev jeg så sendt i skole i Skodsborg, hvor første og anden klasse blev undervist i samme lokale af to forskellige lærerinder. Ved afslutningen af anden klasse i april, blev skolevejen væsentligt længere, da skolen så lå i Nærum.

 

Det var hårde tider i Danmark lige efter krigen. Der var rationering og bolignød. Mine forældre kunne hverken få arbejde eller et sted at bo med os tre drenge.

Vi var de facto flygtninge – selv om begrebet slet ikke var så afklaret dengang som det er nu. Mens mine forældre arbejdede for deres udkomme, røg min bror nr. 2 og jeg på Red Barnets kolonier og senere såmænd også bror nr. 3. Vi blev så flyttet rundet på kolonierne i to år, inden familien omsider blev forenet, da min Far fik fremskaffet en lejlighed på Vesterbro.

Et års tid var familien så igen splittet til atomer: Mor havde fået en stilling som lærer i Maribo, mens den stilling ved en sukkerfabrik, som min Far havde fået stillet i udsigt, var blevet besat til anden side. Han blev derfor blev boende på Vesterbro. Selv blev jeg nysproglig student fra Skt Jørgens Gymnasium i dets storhedstid (1958). Få dage efter min studentereksamen gik jeg i gang med at aftjene min værnepligt.

Jeg blev menig i Bornholms Værn ved artilleriet og husker både opløftende og meget specielle stunder fra min tid der. Jeg var soldat i ét år og 19 dage, inden jeg blev kasseret på grund af en diskusprolaps, som jeg fik i min militærtid.

I erkendelse af at jeg var for dum til at blive mag. art i spansk, begyndte jeg at læse engelsk og tog så spansk som bifag med den klare hensigt ikke at blive gymnasielærer.

For at klare dagen og vejen måtte jeg tage forefaldende arbejde: jeg var cykelvikar, pakkepostbud i juletiden, reklameomdeler, arbejdsmand på en fabrik (og medlem af Dansk Arbejdsmands og Specialarbejderforbund), indtil jeg i 1962 bestod turistførereksamen med glans og så havde et nogenlunde sikkert sommerjob de næste mange år.

Jeg var fire måneder i Spanien (El Colegio de la Santa Cruz i Valladolid) og næsten et år ved Trinity College i Dublin (der dengang fungerede som en art aflastningsuniversitet for Oxford og Cambridge, hvilket betød, at der var mange briter blandt eleverne).

 

Da jeg syntes jeg havde truffet dårlige lærere nok i løbet af min skole- og studietid, tog jeg af egen fri vilje pædagogikum på Lyngby Statsskole. Der fik jeg lært en masse trick og kneb, som jeg tog med i senere universitetskarriere. Jeg havde også skrabet mig viden om blindskrift til – det skete ved en uges intensivt selvstudium.

 

I perioden 1970-2006 var jeg deltidslærer, kandidat- og seniorstipendiat og endelig lektor ved Engelsk Institut.

Skæbnen magede det så, at jeg relativt hurtigt blev sporet ind på oversættelsesvidenskab, og det er i den egenskab jeg normalt inviteres til fremmede universiteter.

Der stod særligt gny om tre konferencer jeg arrangerede om Teaching Translation and Interpreting. De blev afholdt med to års mellemrum (1991, 1993, 1995) og blev året efter fulgt op af bind med indlæg fra konferencerne hos John Benjamins, et kendt nederlandsk forlag.

 

Jeg har været gæstelærer ved EU-kommissionen og har gentagne gange samarbejdet med Udenrigsministeriet og andre officielle instanser i Danmark.

 

Jeg var hovedredaktør for Perspectives: Studies in Translatology i perioden 1993-2006, hvor bladet var optaget i The Arts and Humanities Citation Index. 

 

Interesserede henvises dels til det mere fyldige CV på engelsk.

a
a a
a
Open "terms of use" page Guidelines concerning this website
Designed by Funky Chicken Multimedia