Lectures offeredLectures offeredThe front page of this websiteThe front page of this websiteCurriculum VitaePublicationsContact information
a
heading
a

Foredrag på dansk

Click here for lectures in English.

 

bullet Foredrag på dansk
a
a

Der er tre typer foredrag:

REJSEFOREDRAG:

- om Petra i Jordan

(b) Macau, Kina,

(c) Den oplevelser fra Guillin, på Li-floden og i Yangshuo, Kina, der er centret for karstlandskaberne med drypstenshuler og fantaske bjerformationer.

(d) Mao Tsedongs landskaber, Changsha, Kina

(e) Hong Kong og omegn, og

(f) Historien om og ture på Danmarks længste flod, Gudenåen

 

OMKRING LITTERATUR:

(a) Da Shakespeare og Christian IV krydsede klinger

(b) Brødrene Grimm og deres eventyr

(c) Da brødrene Grimms eventyr blev kendt i Danmark

(d) Da H.C. begyndte at fortælle eventyr i Danmark.

 

PERSONALHISTORIE:

 

(a)Danske i Argentina

(b) En fransk skuespiller ved zarhoffet i Skt. Petersborg (1820)

(c) Den første danske civile ballonskipper og hans ture fra København

@@@@@@@@@@

Alle foredrag kan afholdes på dansk eller engelsk efter ønske.

De kan være 2x45minutter eller efter ønske.

Pris efter aftale.

 

@@@@@@@@@@

REJSEFOREDRAG:

Petra – en ruinby i et farveorgie (Jordan)

Petra er i dag en ruinby, men i oldtiden var den et blomstrende et knudepunkt for karavaneruterne. Byen er på UNESCOs liste over verdens kulturarvsmonumenter og blev stemt ind som et af den ’moderne verdens 7 vidundere.’ (2007)

Man véd meget lidt konkret om byen, der var centrum for ørkenfolket nabatæernes kultur og eksisterede fra det 3. årh. f. K til indtil det 3. århundrede e. K. Byen havde sin blomstringstid omkring Kristi fødsel.

I nyere tid (1812) besøgte en schweizer som den første vesterlænding ruinbyen; den har sat sig i europæisk bevidsthed i bl.a. engelsk digtekunst som ”a rose-red city, half as old as time”. Selv i dag er byen ikke nemt tilgængelig. I over 100 billeder tager vi på vandring i det fantastiske landskab, som byen ligger og til dels er bygget ind i, mens der fortælles om naturen, ruinbyen og de visuelle oplevelser.

 

@@@

Spillebyen Macau (Kina)

Macau var portugisisk indtil 1999, hvor de tre øer der går under dette navn, overgik til kinesisk overhøjhed med selvstyre direkte under regeringen i Beijing. Portugiserne fik som de første europæere tilladelse til at lave en handelsstation i 1550erne og derfor er Macau det sted, der har været længst under europæisk overhøjhed. Macau har traditionelt været et sted for spillelystne og i 2001 blev der løst op for lovgivningen om spil. Resultatet er at Macaus omsætning på spil er større end Las Vegas. I 2005 blev dele af den gamle portugisiske koloniby udnævnt til en del af Verdens Kulturarv af UNESCO. I billedforedraget drager vi til fods af sted for at se gamle portugisiske bygninger, hvordan moderne Macau-kinesere lever i hverdagen, og hvordan spillekasinoet ’The Venetian’ gør sig ud.

@@@

Oplevelser i det betagende landskab ved Guillin, Li-floden og i Yangshuo (Kina)

Området omkring Guillin er kendt over hele Kina for sine fantastiske karsttoppe, der skyder næsten lodret og grønklædte op over det frodige land, hvor bønder dyrker ris. I foredraget lægges der ud med ture i Guillin, og så den i kinesisk digtning så højt priste sejlads på Li-floden, der bugter sig ind mellem stejle bjergvægge og bjergtoppe der ofte er hyllet i tåger. Så er der en billedbeskrivelse af Guillin og endelig serier af hvad man kan opleve af natur og kultur ved at cykle rundt på egnen.

@@@

Cykelture i Yangshuos omegn

På cykelture i Yangshuos omegn kommer man ud at se, hvordan bønderne lever i Sydkina. Man ser risen gro frem på rismarkerne, høsten og fiskerne i floderne. Man kan komme ud at sejle med bambusflåder og man kan besøge en af de farverigt oplyste huler.

 

@@@

 

Mao Tsedongs landskaber, Changsha (Kina)

Jeg er bestemt ikke en beundrer af formand Mao, men giver i dette foredrag et indblik i det miljø, han voksede op og blev formet i. Changsha i Hunan-provinsen er den større by, der ligger nærmest ved Mao Zedongs fødehjem. Det var i Changsha Mao gik på seminariet og det var i Hunan han begyndte sin langvarige kamp for kommunismen. Indtil Kina åbnede sig mod den øvrige verden var Changsha udgangspunktet for millioners pilgrimsfærd til Maos hjemegn. I billedforedraget ser vi byen og nogle af seværdighederne i den. Der er en visit til Maos fødehjem i Shaoshan og det – idylliske beliggende - hovedkvarter han havde i tilfælde af en atomkrig. Vi kigger også nærmere på det seminarium Mao gik på som ung og som han kortvarigt var lærer på. Og selvfølgelig er der mange indblik i hvordan hverdagen ser ud i Kina.

@@@

Hong Kong og omegn (Kina)

Foredrag og billedserie kan lægge hovedvægten på ukendte vinkler på det ’kendte’ Hong Kong, og/eller en udforskning af den sydlige del med bl.a. Aberdeen og Stanley.

 

@@@

Historien om og ture på Danmarks længste flod, Gudenåen

Det var rejseforfatteren Hakon Mielche, der åbnede danskernes øjne for Gudenåens dejligheder, og siden han gjorde det i 1930’erne har kanoture på Gudenåen hørt til en spændende udforskning af Danmark. I billedforedraget fortælles der om den rolle denne flod spillede for middelalderens munke og klostre. Der fortælles – på basis af 15-20 gudenåture – om hvad man kan opleve, mens man driver ned langs strømmen på en tur på Danmarks længste ’flod’, Gudenåen, på strækningen fra Tørring til Silkeborg, et af de smukkeste og mest fredelige danske landskaber man kan tænke sig. Gudenåen har spillet en rolle i dansk kulturhistorie med sine pramdragere, sin industri og sit fiskeri og det vil blive omtalt, mens billederne veksler som kanoen glider ned langs åen. Der bliver fortalt om nogle af de ture man kunne foretage inden dele af Gudenåsystemet blev fredet.

@@@

OMKRING LITTERATæRE EMNER

Da Christian IV og Shakespeare krydsede klinger: ’Hamlet, Prince of Denmarke’ (1603)

Christian IV blev kronet i 1596 med stor pomp og pragt, men der var ikke inviteret englændere for forholdet mellem dronning Elizabeth og Christian IV var mildt sagt køligt.

Piben fik en anden lyd da kong James af Skotland i 1603 blev konge i England – han var nemlig gift med Christian IVs søster. En af de første ting James gjorde var at udnævne Shakespeare’s teaterselskab til Kongens Skuespiltrup, og få uger efter sendte han en stor skare engelske hoffolk til Danmark for at give Christian IV Hosebåndordenen og for at være til stede ved den udvalgte prins’ dåb i Københavns Domkirke.

Men der var kommet noget i vejen: Christian IV rustede sig til krig mod Sverige. De mange englændere måtte underholdes – og de fik forbavsende meget ud af deres ti-dages ophold i Danmark, som blev afsluttet ved at den engelske ambassadør bad sig undskyldt fra drikkegilderne. Det har sat sig varige spor i Shakespeares tragedie, bl.a. i det umådeholdne danske drikkeri, i kanonaderne, i Hamlets fars genfærd over Kronborgs kasematter og til slut i Hamlets dødelige fægtekamp med Laertes – for Christian IV havde en berømt fægtelærer, Salvator Fabris ved sit hof.

@@@

Brødrene Grimms eventyr

De første mange eventyr ved brødrene Grimm blev udgivet i Tyskland for lidt over 200 år siden.  Foredraget fortæller om brødrene og deres baggrund i Hessen hvis fyrstehus i mange århundreder har haft et forbavsende tæt forhold til Danmark. Så vender vi os mod de grunde de havde til at indsamle tyske folkeeventyr og deres – ret forbløffende - måde at gøre det på, og deres popularitet.

Brødrene Grimms eventyr i Danmark

Brødrene Grimms eventyr, der udkom i 1812, fik en begejstret modtagelse i Danmark. Adam Oehlenschläger oversatte nogle eventyr, professor Rasmus Nyerup anså dem for at være Tysklands fremmeste litteraturforskere og en gammel kammerherre, Johan Lindencrone, oversatte deres eventyr i en udgave, der dominerede i bedre kredse i 100 år. Sanderumgård, et fynsk gods, stod tilsyneladende centralt i denne begejstring. Dette fører videre til en redegørelse for hvordan brødrene Grimms eventyr inspirerede H.C. Andersen til at fortælle eventyr.

@@@

Harry Potter-bøgerne og deres succes

Harry Potter-bøgerne der blev udgivet og skrevet af J.K. Rowling mellem 1997 og 2007. De er udgivet i 400 millioner eksemplarer og oversat til over tres sprog og de har gjort J.K. Rowling hovedrig. Men bøgerne bliver stadig læst af nye fans, og forklaringen er at de er andet og mere end bøger der handler om trolddom. De trækker på engelske traditioner, engelsk og europæisk historie og inddrager især Den anden Verdenskrig på en gedulgt og samtidig fin måde. På et niveau handler bøgerne om det godes kamp mod det onde, på et andet om det at blive voksen og endelig er der tale om en god fortælling hvor forfatteren holder sine læsere tryllebundne – og det sommetider med et overraskende glimt i øjet.

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

LIV OG SKæBNER

Danske i Argentina

Den første kendte danske udvandrer til Argentina var Hans Fugl, der grundlagde ’den danske koloni’ i og omkring Tandil. Der var næsten 15,000 andre danskere som fulgte hans eksempel. De fleste var landmænd der slog sig ned i det frugtbare Tandilområde. Cascallares Da høsten gik godt De fik efterhånden følgeskab af andre danske som bosatte sig andetsteds i landet. Foredraget behandler den danske immigration, hvordan det gik danskerne, deres fastholden ved det danske, deres foreningsliv og fremdrager så nogle usædvanlige skæbner såsom pastor Axel Krebs og professor Margrete Boses livsforløb.

@@@

En fransk skuespiller i Skt. Petersborg

Sømand, soldat, skuespiller, officer og bjørnehandler

François Desveauxs liv (født 1777 i Paris – død i Paris 1857) er en dramatisk og betagende historie: han var vidne til Stormen på Bastillen (1789), deltog i det første søslag mod englænderne i revolutionskrigene og faldt i baghold under de franske troppers nederlag i Norditalien ved slutningen af Napoleons første angreb mod Italien. Han deltog senere i forsyningstropperne i felttoget mod Rusland, og slog så ind på en karriere som skuespiller. Den bragte ham til zarhoffet hvor han stod på god fod med zaren, til den russiske flådebase Sevastopol og slutteligt til København, hvor han som 69-årig satte sin 8-årige datter i pleje.

 

Georg Krebs: Den første civile ballonskipper i Danmark (1872-1952)

Georg Krebs fik Danmarks første ballonskippercertifikat i 1909 og mange af hans ture med en gasballon (med bygas) gjorde sig fortjent til udførlig omtale i aviserne. I en længdeflyvning der bragte ham fra København til Uppsala vakte international opmærksomhed. Han var deltog i den internationale Gordon-Bennett konkurrence i Schweiz med den i sammenligning med de andre, lille friballon, Danmark, som Det kongelige danske Aëronautiske Selskab havde indkøbt. Han var den danske deltager i et ’internationalt stævne’ hvor han dystede med en tysk ballonskipper i december måned. Ballonerne steg til vejrs fra Tivoli til stor jubel for de fremmødte og var begge to nær ved at støde på Rådhustårnet. Det føg ned med sne. Tyskeren landede på Hven, mens Georg Krebs og hans passagers ballon blev tynget ned i øresund så de måtte kaste al ballast, deres instrumenter, og overtøj overbord, for så at kravle rundt på ballonen, indtil de fik Hven i sigte og sprang af.

Han deltog også i en langflyvningskonkurrence hvor han havde ”journalist Dreyer”, der senere gjorde sig verdenskendt takket være stumfilm som ’Jean d’Arc’. Den vandt han og journalist Dreyer ved at lande meget tæt på Bergensbanen i Norge.

 

Aner

Dollerupslægten med særligt fokus på Jens Peter Dollerup (1903-1982)

Dette foredrag begynder med en redegørelse for hvordan man kortlægger sin slægt. Dollerupslægten stammer fra Dollerup ved Hadsten og kan spores tilbage til lige omkring 1764. Nogle af dem flyttede så til egnen omkring Svenstrup sydvest for Aalborg. De var driftige husmænd, som fik mange præmier ved dyrskuer og en af dem deltog i krigen i 1864 hvor han blev taget til fange af tyskerne. Foredragets sidste del er baseret på hans egne erindringer og beretter om hvordan han først var landvæsenselev ved større gårde eller godser og i meget ung alder blev ansat som forvalter på Aakjær nær Odder, dengang landets næststørste gods, der blev ledet af en meget dygtig forpagter. Da ejeren igen overtog godset, fik min far i 1928 igen tilbudt stillingen som forvalter. Depressionen var nået Danmark og Peter Dollerup måtte gå den tunge gang rundt til de gamle aftægtsfolk som fik mælk og lidt hjælp fra godset og boede kvit og frit i godsets huse, for at fortælle dem, at de ikke længere måtte bo der. Så måtte de flytte på fattiggården. Peter Dollerup sagde sin stilling op og rejste til Argentina for at tjene nok til at kunne vende hjem til Danmark i løbet af få år. Men Depressionen var også nået til Argentina, hvor han og de andre danskere oplevede Besættelsestiden på afstand. Knap var Den anden Verdenskrig slut før en diktator, Juan Peron, tildrog sig magten i Argentina. Peter Dollerup var blevet gift med en dansk kvinde. De havde fået tre drengebørn. Peter Dollerup var demokratisk indstillet, hans hustru stod på nazisternes sorte liste fordi hun havde udtalt sig offentligt mod nazismen ved et møde hvor Rudolf Hess, Adolf Hitlers udpegede efterfølger var til stede. Juan Peron bød flygtende nazister hjerteligt velkommen. Når deres drenge kom i skole skulle de være nazister. Margot og Peter Dollerup planlagde deres flugt omhyggeligt i 1946: først skulle deres ældste søn (undertegnede) sendes af sted. Et halvt år efter fulgte så de to andre sønner og deres mor på et passagerskib. De ankom lillejuleaften i Aarhus. Peter Dollerup havde fået lovning på, at hvis han var behjælpelig med bygningen af en hvalkødsekstraktfabrik i Grytvíken på Sydgeorgien, kunne han sejle med til Danmark på en hvalfangerskib. I 1947 var familien igen forenet, men det var kun en stakket frist. I Danmark var der bolignød og rationering. Drengene blev sendt på børnehjem mens Margot og Peter slog sig så nogenlunde ved forskellige jobs. I 1948 greb en venlig person fra Boligministeriet ind og anviste familien, der nu bestod af far, mor og fire sønner en lejlighed på Vesterbro. I 1950 fik Margot Dollerup en fast stilling ved en privatskole i Maribo. Peter Dollerup fik en stilling på sukkerfabrikken, men da han ankom, fik han at vide at stillingen var besat til anden side. Han vendte tilbage til København, mens Margot Dollerup og deres sønner boede usselt i Maribo. I 1952 fik familien så blivende bolig i Glostrup.

@@

 

Henvendelse: Cay Dollerup,

Borgergade 32, 6 sal th,

1300 København K

Fastnet: 33 24 22 88,

Mobil: 50 24 04 69

e-mail: cay.dollerup@gmail.com

Hjemmesider: www.cay-dollerup.dk (hovedsageligt forskningsresultater)

www.rejsebreve.com (om mine rejser)

www.travel-letters.com (engelsksprogede beretninger om mine rejser)

 

a
a
a a
a
Open "terms of use" page Guidelines concerning this website
Designed by Funky Chicken Multimedia